Tehaspo.cz

Bezpečnost práce požární ochrana

Staráme se o bezpečnost vašich zaměstnanců

bezpečnost práce, požární ochrana

Již 8 let zkušeností v oboru

Jak vám můžeme pomoci?

bezpečnost práce, požární ochrana

Bezpečnost a ochrana při práci

Vedení dokumentace, Vyhodnocování rizik, roční prověrky BOZP,  evidence rizikových prací apod.

bezpečnost práce, požární ochrana

Požární ochrana

Zpracování dokumentace požární ochrany, revize požárně bezpečnostních zařízení, preventivní požární prohlídky apod.

bezpečnost práce

Školení a poradenská činnost

Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, školení požárních hlídek, preventistů PO apod. 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany po celé České republice

Specializujeme se na poskytování služeb, které se týkají bezpečnosti práce a požární ochrany. Od poradenského servisu přes provádění školení, vypracování dokumentace, účast při jednáních až po servis hasících přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení a dodávky a montáž bezpečnostních značení.

V případě uzavření smluvní spolupráce získáte ucelený balík služeb v oblasti BOZP a PO. Péče o bezpečnost práce a požární ochranu již tak nemusí být vaší starostí. Na všechny prováděné činnosti máme potřebná odborná i živnostenská oprávnění.

Máme již 8 let zkušeností s poskytováním služeb v oblasti BOZP a PO. Historie společnosti sahá do roku 2015, kdy jsme začali tyto služby poskytovat pod hlavičkou OSVČ.  Společnost TEHASPO s.r.o. vznikla v roce 2022 transformací z OSVČ.

S kým spolupracujeme