Tehaspo.cz

Bezpečnost práce požární ochrana

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, školení požárních hlídek, preventistů PO apod. 

bezpečnost práce

Školíme zaměstnance na úseku BOZP a PO

Provádění pravidelného školení zaměstnanců je základním úkolem zaměstnavatele jak v problematice bezpečnosti práce, tak v požární ochraně. Školení probíhá přímo u objednavatele. Zaměřujeme se na kvalitu provedení školení, tak aby si zaměstnanci ze školení odnesly vždy ty nejdůležitější informace.

Školíme následující zaměstnance a činnosti:

  • Školení zaměstnanců
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školení preventivních požárních hlídek
  • Školení preventistů PO
  • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
  • Školení preventivních požárních hlídek
  • Školení osob zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době
  • Školení obsluhy ohlašoven požáru