Tehaspo.cz

Bezpečnost práce požární ochrana

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vedení dokumentace, Vyhodnocování rizik, roční prověrky BOZP,  evidence rizikových prací apod.

bezpečnost práce, požární ochrana

Bezpečnost práce je zkrácený termín pro označení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, často známý také pod zkratkou BOZP.

Nabízíme efektivní řešení v oblasti problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Nastavíme Vám systém řízení bezpečnosti na míru Vaším potřebám. Vše vyřešíme dle nejvyšších standardů bezpečnosti podle možností a potřeb. Poskytujeme komplexní služby od zpracování dokumentace, školení, revize, lékařské prohlídky apod.

 • Vytvoření systému BOZP na míru
 • Vytvoření povinné Dokumentace BOZP
 • Vyhledávání rizik na pracovišti a jejich analýza
 • Kategorizace prací
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Školení managementu firem
 • Audity a prověrky bezpečnosti na pracovišti
 • Vyšetření kořenových příčin pracovních úrazů
 • Kontroly strojních zařízení z pohledu Nařízení vlády 378/2001 Sb.
 • Revize regálů a žebříků
 • Účast a pomoc při kontrolách prováděnými státními úřad