Tehaspo.cz

Bezpečnost práce požární ochrana

Ostatní činnosti v BOZP a PO

bezpečnost práce, požární ochrana

Zaměřujeme se také na další činnosti, které směřují ke splnění legislativních požadavků předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně.

Kromě poskytování standartních poradenských služeb vám můžeme zajistit také:

  • kontroly ručních paletových vozíků
  • periodické kontroly regálů a regálových systémů
  • periodické kontroly žebříků
  • označování pracovišť bezpečnostními tabulkami
  • označování únikových cest
  • technické kontroly strojů
  • technické kontroly nářadí